Sadettin ÖZYAZICI

Sadettin ÖZYAZICI


5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU DA DAHİL OLMAK ÜZERE “KANUNLARDA ÖDEME SÜRESİ BELİRTİLMEMİŞ İDARİ PARA CEZALARI” İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME YAPILDI


 

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU DA DAHİL OLMAK ÜZERE “KANUNLARDA 
ÖDEME SÜRESİ BELİRTİLMEMİŞ İDARİ PARA CEZALARI” İLE İLGİLİ YENİ 
DÜZENLEME YAPILDI 

05/07/2022 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7417 Numaralı Kanun ile getirilen 
yeni düzenlemeye göre 5326 sayılı Kabahatler Kanunu da dahil olmak üzere; ödeme  süresi belirtilmemiş idari para cezalarının ödeme süresi bir ay olarak belirlenmiş ve artık  indirim hakkı %25 olarak bu süre içinde geçerli olacaktır. 

Dolayısı ile öncelikli olarak belediyelerin düzenlemiş olduğu “İdari Yaptırım Karar 
Tutanakları”    ve    Mali    Hizmetlerin    varsa    bilgisayar    programlarının                           güncellenmesi  gerekecektir. 

Yapılan  değişikliği  Belediyeler  açısından  incelediğimizde;  Belediye  Zabıtaları  ve 
Belediye Encümenleri tarafından 1608 saylı Kanun ve Kabahatler Kanununa istinaden  verilen para cezalarında artık ödeme ve indirim hakkı süresi “bir ay” olarak değiştirilmiştir.   

 

İLGİLİ DEĞİŞİKLİK KANUN MADDESİ
Resmî Gazete Sayı : 31887 

5 Temmuz 2022 SALI 

DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN   

Kanun No. 7417  

Kabul Tarihi: 1/7/2022 

 

MADDE  46-  30/3/2005  tarihli  ve  5326  sayılı  Kabahatler  Kanununun  17  nci  maddesinin  (6)  numaralı  fıkrasının  ikinci  ve  üçüncü  cümleleri  aşağıdaki  şekilde  değiştirilmiş  ve  fıkraya  aşağıdaki  cümle  eklenmiştir.  “Kanunlarında  ödeme  süresi  düzenlenmemiş olan idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para  cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılır.”   

“Ödeme  yapılması,  kişinin  bu  karara  karşı  kanun  yoluna  başvurma  hakkını  etkilemez.” 

 

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU (İlgili değişikliğin işlenmiş hali) 

İdarî para cezası 

Madde 17- (1) İdarî para cezası, maktu veya nispi olabilir. 

(2) ………………………………………….. 

(3) ………………………………………….. 

(4)  ………………………………………….. 

(5) ………………………………………….. 

(6)  Kabahat  dolayısıyla  idarî  para  cezası  veren  kamu  görevlisi,  ilgilinin  rıza 

göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. Kanunlarında ödeme  süresi düzenlenmemiş olan idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde  ödenir. İdari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25  oranında indirim yapılır.   

Ödeme yapılması, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını  etkilemez. 

(7) …………………………………………… 

 

 

Sadettin Özyazıcı  2022/7 

 

 

 Yazarın Diğer Yazıları